055-3600102 info@be-insured.info

Autoschade melden

Wat te doen na een aanrijding met uw auto?

  • Erken geen schuld en doe geen uitspraken over een schadevergoeding
  • Vul direct na het ontstaan van de schade het Europees schadeformulier in of meld de schade online.
  • Laat dit schade-aangifteformulier ook door de tegenpartij ondertekenen. Houd zelf het origineel.
  • Waarschuw de politie en noteer de naam van de agent en het adres van het politiebureau op het schadeformulier.
  • Noteer ook de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen.
  • Maak, zo mogelijk, foto’s van de situatie.
  • Kunt u door de schade niet verder rijden?

Hulpverleningskaart/Groene kaart
Ook op de hulpverleningskaart bij uw groene kaart vindt u beknopt wat u moet doen in geval van schade door een ongeval. U vindt hierop ook het telefoonnummer van de hulpdienst bij ongevallen.

U kunt het schadeformulier samen met de overige documenten, zoals foto’s naar ons mailen op info@be-insured.info. Wij gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag.